Page 12 - Guia de Universidades-2018
P. 12

fi UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
UNIVERSITAT OBERTA
PER A MAJORS
«I: Sedes
Formentera / Ibiza / Menorca / Palma
de Mallorca
«I: Contado
TEÍÉÍOHO: 971 17 24 45
www.uib.cal
wwwsendasenioncom 12

   10   11   12   13   14