Page 25 - Guia de Universidades-2018
P. 25

M UMWERSIÏAY MIÏONOMA m HMVERSITM AUTÓNOMA EE IJNIUERSITM DE BARCELONA
DE IMILELBPIA DE IAHCEXDNA u '
_ , _ AULES D EXTENSIO
AULES D EXTENSIO UNIVERSITATA LABAST UNWERSTÁRLA PER
UNIVERSITARIA PER \\\[UNIVERSIDAD AL A LA GENT GRAN
A LA GENT GRAN ALCANCE\\\]
a Sedes

i Sedes * sedes Ezrngezïaslïercelona/ Vilafranca de1

Barberá del Vallés / Barcelona/ Cerdanyola del Vallés (Baroelona)

ceszeuar del valles I Cerdanyola a Calendario académico " °°."‘*"°‘° .

del Vallés / Granollers / Ripollet/ De sepflembfe a ¡una Te'ef°"°* 93 451 5° 4°

Sabadell / Sant Cugat aa Vallés/ * P ¡odo d am l ""W""""“’-'*°'='*”“'°S-

sam Quirze dd Vallés / Santa ¿‘f fiar?) e °“ a *”°!W°‘-“’"‘<"

Perpétua de Mogoda * “ ° V 59° e ’
* c manto N°da plazas _

75mm; 93 591 a4 41 5 “m” P°'°S"-”'“‘“'°

www.uab.cat Í‘ COFWHOÏO

Teléfono: 93 581 34 41
wwwmalmcallanasi
a Asociación de Alumnos
wwwsendasenioncom 25
   23   24   25   26   27